گالری خلاقیت در بارکد

انواع طرح های قابل چاپ روی بسته بندی محصولات خودرا در این قسمت بیابید.

دستورالعمل نصب بارکد

تفاوت در انواع بسته بندی برای گروه های مختلف محصول، استانداردهای متفاوتی را نیز برای الصاق بارکد در هرکدام را نیز طلب می کند. در این بخش بدانید در چه حالتی سرعت و بازدهی بسته بندی کالای شما در خطوط فروش بالاتر و با تاخیر کمتر اتفاق می افتد.

چگونه!

بارکد و ماتریس داره را می توان به اشکال و طرح های مختلف روی بسته بندی چاپ نمود، اما نکاتی را باید رعایت نمود. استانداردهایی که در صورت عدم رعایت از خوانایی بارکد یا دیتاماتریس کم خواهد نمود.
این قواعد را در این بخش بخوانید.