تمدید ایران کد

پس از عضویت در ایران کد، باید به صورت سالانه حق اشتراک پرداخت کنید. این هزینه تابع تعداد بارکد دریافتی شماست، اگر کمتر از 100 قلم محصول دارید و کمتر از 100 عدد بارکد دریافت کرده باشید هزینه حق اشتراک سالانه شما 200 هزار تومان است و اگر بیشتر از 100 عدد بارکد دریافت نموده اید حق اشتراک سالانه ایران کد 400 هزار تومان است.

هزینه هر بارکد تنها در زمان ثبت آن پرداخت می گردد و نیازی به پرداخت مجدد آن بابت تمدید نیست و صرفا با پرداخت حق اشتراک سالانه تمامی اطلاعات بارکدهای شما نیز تمدید می گردد.

سوالات تخصصی خود را درباره ایران کد و بارکد بین المللی GS1 یا GTIN با ما مطرح کنید، مشاوره ما رایگان، خدمات ما با تعرفه دولتی و هدف ما کاهش هزینه و زمان برای هردوطرف می باشد.